†™ Wellc0me t0 WebSite lớp 10a1 ™†
  Sunday, 2020-08-09, 8:26:21 AM
  Welcome Cấp độ
  Main | Registration | Login | RSS

  thơ English - Dien dan

  [ New messages · Members · Forum rules · Search · RSS ]
  • Page 1 of 1
  • 1
  Dien dan » ___[Diễn Đàn Dành Cho Lớp 10a1]___ » ...(- Anh văn -)... » thơ English
  thơ English
  ^_^[[Sleep]]Date: Thursday, 2009-03-05, 4:50:04 AM | Message # 1
  --:(( Thiếu Tá )):--
  Group: Moderators
  Messages: 30
  Reputation: 3
  Status: Offline
  When things go wrong as they sometime will
  When the road you are trudging seems all uphill
  When the funds are low and the debts are high
  And you want to smile but you have to sigh
  When care is pressing you down abit
  Rest if you need but don't you quit
  Life is queer with its twists and turns
  As everyone of us sometime learns
  And many a failure turns about
  When might have won had he stuck it out
  Don't give up though the speed seems slow
  You may succeed with another change
  Succeed is failure turned inside out
  The regardless of the clouds of doubt
  And you never can tell how close you are
  It may be near when it seems so far
  So stick to the fight when you're hardest hits
  It's when things seem worse that you must not quit
   
  ^_^[[Sleep]]Date: Thursday, 2009-03-05, 4:50:30 AM | Message # 2
  --:(( Thiếu Tá )):--
  Group: Moderators
  Messages: 30
  Reputation: 3
  Status: Offline
  bản dich nè
  Khi những sai lầm ở chỗ là họ sẽ sometime
  Khi bạn đang trên đường trudging dường như tất cả các uphill
  Khi những khoản tiền thấp và các khoản nợ là cao
  Và bạn muốn nụ cười, nhưng bạn phải sigh
  Khi chăm sóc là bạn nhấn xuống abit
  Còn lại, nếu bạn cần nhưng không quý vị bỏ thuốc lá
  Cuộc sống là say sưa với những twists và lượt
  Như tất cả mọi người chúng ta học sometime
  Và nhiều lượt về một thất bại
  Khi nào có thể có khó khăn anh đã đoạt được nó
  Don't give up mặc dù tốc độ có vẻ chậm
  Bạn có thể thành công với các thay đổi khác
  Thành công là thất bại bật ra bên trong
  Những bất kể mây sự nghi ngờ
  Và bạn không bao giờ có thể nói như thế nào gần bạn là
  Nó có thể được gần khi có vẻ như cho đến nay
  Vì vậy, dính vào cuộc chiến khi bạn đang khó lượt truy cập
  Đó là điều có vẻ xấu đi khi mà bạn không cần phải bỏ thuốc lá
   
  ^_^[[Sleep]]Date: Thursday, 2009-03-05, 4:51:23 AM | Message # 3
  --:(( Thiếu Tá )):--
  Group: Moderators
  Messages: 30
  Reputation: 3
  Status: Offline
  And so we talked all night about the rest of our lives
  Where we're gonna be when we turn 25
  I keep thinking times will never change
  Keep on thinking things will always be the same
  But when we leave this year we won't be coming back
  No more hanging out cause we're on a different track
  And if you got something that you need to say
  You better say it right now cause you don't have another day
  Cause we're moving on and we can't slow down
  These memories are playing like a film without sound
  And I keep thinking of that night in June
  I didn't know much of love
  But it came too soon
  And there was me and you
  And we got so blue
  Stay at home talking on the telephone
  We'd get so excited, we'd get so scared
  Laughing at ourselves thinking life's not fair
  And this is how it feels

  As we go on
  We remember
  All the times we
  Had together
  And as our lives change
  Come whatever
  We will still be
  Friends Forever

  So if we get the big jobs
  And we make the big money
  When we look back now
  Will our jokes still be funny?
  Will we still remember everything we learned in school?
  Still be trying to break every single rule
  Will little brainy Bobby be the stockbroker man?
  Can Heather find a job that won't interfere with her tan?
  I keep, I keep thinking that it's not goodbye
  Keep on thinking it's a time to fly
  And this is how it feels

  Will we think about tomorrow like we think about now?
  Can we survive it out there?
  Can we make it somehow?
  I guess I thought that this would never end
  And suddenly it's like we're women and men
  Will the past be a shadow that will follow us 'round?
  Will these memories fade when I leave this town
  I keep, I keep thinking that it's not goodbye
  Keep on thinking it's a time to fly

  is not mine

  dịch
  Và do đó chúng tôi nói chuyện về đêm tất cả các phần còn lại của đời sống của chúng ta
  Nơi mà chúng tôi đang gonna được khi chúng tôi lần lượt 25
  Tôi giữ tư duy thời gian sẽ không bao giờ thay đổi
  Giữ về tư duy vật luôn luôn có cùng một
  Nhưng khi chúng tôi để lại trong năm nay, chúng tôi sẽ không tới được trở lại
  Không có thêm treo gây ra, chúng tôi đang theo dõi khác nhau trên một
  Và nếu bạn có gì đó mà bạn cần phải nói
  Bạn nói tốt hơn ngay bây giờ nó gây ra bạn không có một ngày
  Nguyên nhân của chúng tôi đang di chuyển trên và chúng tôi không thể làm chậm
  Những kỷ niệm được chơi như một bộ phim mà không có âm thanh
  Và tôi nghĩ đến việc giữ cho răng ban đêm trong tháng sáu.
  Tôi không biết nhiều về tình yêu
  Nhưng nó đến quá sớm
  Và đã có tôi và bạn
  Và chúng tôi đã để màu xanh
  Vẫn đang ở nhà nói chuyện trên điện thoại
  Chúng tôi vui mừng nhận được như vậy, chúng tôi nhận được như vậy sợ hãi
  Laughing tại chúng ta nghĩ rằng cuộc sống không công bằng
  Và đây là nó cảm thấy như thế nào

  Khi chúng tôi đi về
  Chúng tôi nhớ
  Tất cả những lần chúng tôi
  Đã cùng nhau
  Và đời sống của chúng ta là thay đổi
  Hãy đến bất cứ
  Chúng tôi sẽ vẫn phải
  Bạn bè Forever

  Vì vậy, nếu chúng tôi nhận được công việc lớn
  Và chúng tôi làm cho tiền lớn
  Khi chúng tôi nhìn lại ngay bây giờ
  Cười của chúng tôi sẽ vẫn được funny?
  Liệu chúng ta vẫn còn nhớ tất cả những gì chúng tôi học ở trường học?
  Vẫn phải cố gắng từng vi phạm quy định
  Bobby thông minh sẽ ít được những người chứng khoán?
  Heather có thể tìm được một công việc mà sẽ không can thiệp với cô ấy tan?
  Tôi giữ, tôi giữ suy nghĩ rằng nó không phải tạm
  Giữ suy nghĩ về nó một thời gian để bay
  Và đây là nó cảm thấy như thế nào

  Chúng tôi sẽ suy nghĩ về ngày mai như thế, chúng tôi nghĩ gì về bây giờ không?
  Chúng tôi có thể sống sót đó không?
  Chúng tôi có thể làm cho nó nào đó?
  Tôi đoán Tôi nghĩ rằng điều này sẽ không bao giờ kết thúc
  Và bất ngờ nó như chúng tôi đang phụ nữ và nam giới
  Sẽ có một quá khứ bóng tối mà chúng tôi sẽ làm theo 'round?
  Liệu những kỷ niệm phai khi tôi rời khỏi thị trấn này
  Tôi giữ, tôi giữ suy nghĩ rằng nó không phải tạm
  Giữ suy nghĩ về nó một thời gian để bay

  không phải là tôi

   
  -:-[PrinCe]-:-Date: Thursday, 2009-03-05, 4:55:53 PM | Message # 4
  -:-:-Không nghe lệnh tui chỉ có chết-:-:-
  Group: Administrators
  Messages: 148
  Reputation: 0
  Status: Offline
  hay hay hay !!! nhung that su khong hiu? cai ji`

  ♥ PrinCe ♥
  .....Chờ
  .. ..Đợi
  ... Một
  .. TÌnh
  .Yê
   
  Dien dan » ___[Diễn Đàn Dành Cho Lớp 10a1]___ » ...(- Anh văn -)... » thơ English
  • Page 1 of 1
  • 1
  Search: